De openlijke breuk

De weigering van China om het kernstopverdrag van augustus 1963 te  ondertekenen, betekende een ommekeer in de betrekkingen tussen China en Rusland

Moskou beweerde dat de Chinezen op een kernoorlog hoopten waaruit zij als de sterksten te voorschijn zouden komen, terwijl de oude wereld zichzelf vernietigde. De Russen, zei Peking, wilden een exclusieve kernmogendhedenclub handhaven zodat ze de wereld konden verdelen tussen henzelf en de Amerikanen; de sovjetleiders waren revisionistische collaborateurs van de Verenigde Staten geworden.

Het duurde niet lang of de China-Russische propaganda had proporties aangenomen waarbij de vroegere Koude Oorloghetze van Oost en West slechts kinderspel was.

Uit: Standaard Geschiedenis van de 20ste eeuw. Utrecht, 1970-1971. dl 6, p. 256


Copyright 2001 M. Kropman. Alle rechten voorbehouden.
Laatst bijgewerkt: 25 december 2006