Over Geschiedenis. Een prachtvak!

Deze site is gemaakt voor leerlingen in het voortgezet onderwijs (HAVO en VWO). Je krijgt de gelegenheid om allerlei bronnen te lezen en te bekijken over een bepaald onderwerp.
In het linkerframe staan steeds de hoofdthema's bij een onderwerp aangegeven, terwijl in het rechterframe de historische informatie geboden wordt. In ieder geval wordt steeds begonnen met een chronologisch overzicht. Door op de hyperlinks te klikken komt het bronnenmateriaal in beeld. Zo kan een ieder zijn eigen zoektocht door de geschiedenis maken.

De teksten en afbeeldingen zijn in de loop van jaren verzameld en gebruikt in zowel onder- als bovenbouw. Je treft een veelzijdige verzameling aan van anecdotes, officiŽle documenten, levensbeschrijvingen, liederen, audiofragmenten, verklarende noties en afbeeldingen. De meeste teksten zijn in het Nederlands, een enkele in het Engels. Waar mogelijk staat vermeld waar de teksten vandaan komen. Voor de onderwerpen als Franse Revolutie en de Affaire Dreyfus zijn de teksten vertaald uit het Frans. Deze site heeft uitdrukkelijk geen wetenschappelijk pretentie.

Deze site is gemaakt door M. Kropman, vakdidacticus aan het Instituut voor de Leraren Opleiding van de Universiteit van Amsterdam.


terug