Een groot deel van de bronnen en chronologie is afkomstig uit:

Bart Engbers & Wim Rongen, Bronnenkatern 1. Het Joods-Palestijns Conflict(1882-1947). Kleio. Tijdschrift van de Vereniging van docenten Geschiedenis en Staatsinrichting in Nederland (VGN), 33, 1992.


terug