Chronologie van de Industriële Revolutie

1757

Start van de aanleg van het kanaal tussen Manchester en Liverpool, waarmee de bloei van de Britse binnenvaart begint.

1764

James Hargreaves komt met een spinmachine - de ´spinning Jenny´ - met acht spoelen

1766

De eerste hoogoven die gebruik maakt van het puddle-procedé, treedt in werking

1769

James Watt krijgt patent op zijn stoommachine die voor het wegpompen van grondwater in de mijnen gebruikt kan worden.

1771

De Encyclopedia Brittanica verschijnt.

1779

De eerste ijzeren boogbrug van 32 meter lengte overspant de rivier de Severn.
Uit woedde om de bedreiging van hun werkgelegenheid steken arbeiders de fabriek van Arkwright in Chorley in brand.

De ´mule´-spinmachine wortdt uitgevonden door Samuel Crompton. De mule combineerde de werking van de spinning jenny met dat van een waterframe.

1785

Het latere dagblad Times wordt gesticht. 
Cartwright komt met een mechanisch weefgetouw.
De stoommachine wordt voor het eerst gebruikt in spinnerijen.

1789 Protesten tegen het invoeren van machines om wol te kaarden in Leeds.

1790

Stoommachines worden in de ijzerwalserij gebruikt.

1795

Paardentractie op rails wordt officieel in gebruik genomen. Robert Peel bezit omvangrijke textielfabrieken rond Manchester.

1796

Vaccinatie tegen pokken

1807

Op de Hudson vaart de eerste stoomboot.

1808

In Londen gaan de gaslantaarns aan

1810

George Stephensons stoomlocomotief wordt in gebruik genomen

1811

Luddieten slaan machines kapot, die in hun ogen een bedreiging vormden voor hun werkgelegenheid.

1819

In 26 dagen steekt de stoomraderboot Savannah de Atlantische Oceaan over.

1820

Onder de rails komen bielsen te liggen.
Alom zijn handweefgetouwen vervangen door stoomweverijen.

1832 aanvaarding van de Reform Bill in het Engelse parlement

1839

Rapport over de Britse Armenwet waarin de gevolgen van ziekten in de sloppenwijken worden weergegeven.
Overhandiging van de petitie van de Chartisten voor invoering van het algemeen kiesrecht.

1840

Londen kent inmiddels ongeveer twee miljoen inwoners.

1845

Friedrich Engels, zoon van een Duitse textielbaron, beschrijft de omstandigheden waarin de arbeiders van Engeland leefden en werkten in De toestand van de arbeidersklasse in Engeland.


terug