Père Duchesne wordt des duivels (Hébert; februari )

Ik word nu werkelijk des duivels, g.v.d. Razend van woede gooi ik mijn pijpen weg om me alleen nog maar bezig te houden met de zwarthandelaars en de uithongeraars van het volk Ik verklaar hun een eeuwige oorlog en ik nodig alle goede sansculotten uit om mijn voorbeeld te volgen totdat wij dit smerige tuig mores zullen hebben geleerd. Rijke belastingpachters, kooplieden en scharrelaars van elke soort, ik ga u bestrijden: op leven en dood. Ik zal de kleinste koopman in wortels niet meer sparen dan de grootste grossier, want g. v.d., ik zie hoe er een samenzwering wordt gesmeed tussen hen die verkopen tegen hen die kopen, en ik vind evenveel kwade trouw in de kraampjes als in de grote magazijnen. Het gaat tegen wie de slechtste waar levert; het gaat tegen wie de arme klant het meest bedot. Ik ben er niet minder kwaad over dat ik een kool voor twintig stuivers moet kopen dan dat ik honderd franken moet betalen voor een el laken.

Het is niet de fout van de Conventie. want, g.v.d., die heeft zich het vuur uit de sloffen gelopen om ons overvloed te bezorgen. die heeft de meest wijze wetten gemaakt tegen de zwarthandelaars; maar deze wetten zijn helemaal niet uitgevoerd. Men heeft schijt aan het maximum en voor de neus van alle autoriteiten; de winkels verkopen vrolijk tegen verboden prijzen Maar ondanks alles hebben ze toch enige dagen in de pas gelopen en de heilige guillotine scheen hen te hebben bekeerd: toen de revolutionaire troepen naderden, gingen alle winkels open, de tonnen met suiker en specerijen kwamen te voorschijn uit de kelders waar ze verborgen hadden gelegen. ...

Wie heeft zulke wonderen kunnen bewerken? Ik herhaal het, g.v.d., de heilige guillotine en het revolutionaire leger; maar sedert men heeft voorgesteld om de gevangenissen te openen, zijn de verwachtingen van de verraders en samenzweerder s weer tot leven gebracht; zij zijn weer begonnen de kop op te steken; zij verstaan zich nu uitstekend als dieven op de markt met de handelaars en de zwarthandelaars om ons van onze levensmiddelen te beroven. ...

Uit: Janssen Perio, E.M., Vrijheid, gelijkheid en broederschap. Getuigenissen en documenten over de Franse revolutie. Baarn, 1989, p.229-230


terug