Michelet over de onthoofding van Charlotte Corday

"Ik heb één man gedood en duizenden daarmee het leven gered.Op 17 juli wordt zij naar het schavot geleid om door de guillotine te worden onthoofd. Daarna zou een timmerman uit het publiek haar hoofd oppakken en aan het volk tonen. Volgens Michelet - geschiedschrijver van de Franse Revolutie, had hij "de verachtelijke woestheid het een oorvijg te geven. Een huivering van afschuw, een gemurmureer ging over het plein. Men meende het hoofd te zien blozen. Misschien een eenvoudig optisch bedrog; de menigte, dit ogenblik in verwarring, kreeg de rode zonnestralen in de ogen, die door de bomen van de Champs-Elysées heen schenen."

Uit: Janssen Perio, E.M., Vrijheid, gelijkheid en de broederschap van Kaïn en Abel. Getuigenissen en documenten over de Franse Revolutie. Baarn, 1989. p. 204-205


terug