De dood van Marat. Verslag uit L'Ami du Peuple

Zaterdag 13 juli, in het tweede jaar van de een en ondeelbare republiek, steeg om half acht 's avonds een vrouwspersoon in een gespikkelde jurk, met een hoge hoed met zwarte kokarde en drie zwarte banden en een waaier dragend uit een huurkoets en verlangde de burger Marat te spreken; de vrouwelijke conciërge antwoordde dat hij om deze tijd niet te spreken was, de persoon in kwestie antwoordde echter dat zij nu al voor de derde keer deze dag langskwam en dat het uiterst onaangenaam en kwetsend was niet te worden toegelaten. Zij vroeg ook of de brief die zij deze morgen had geschreven, hem over de stadspost had bereikt; burgeres Marat, zijn zuster, antwoordde daarop dat als deze brief inderdaad was geschreven, haar broeder deze zeker wel zou hebben ontvangen. Zijn zuster vroeg nu Marat of zij de persoon moest binnenlaten en burger Marat antwoordde daarop met ja.
Hij zat in zijn bad te werken en te schrijven. Nadat de persoon was binnengekomen, zette zij zich in de kleine ruimte die slechts voor twee mensen plaats bood op een stoel naast de badkuip en sloot de deur. In de kamer ernaast bevond zich niemand en evenmin in de ruimte naast de voorkamer, waarin de burger Bas met drie burgeressen zat te vouwen.
Zeven à acht minuten nadat de persoon was binnengekomen, hoorden de burger Bas en de drie burgeressen burger Marat met een doffe en ijle stem roepen: Help, lieve vriendin! help! (hij riep zijn zuster).Klik op de afbeelding voor een andere versie
De burger Bas en de drie burgeressen stonden op; de deuren van de twee tussenliggende kamers stonden open, de persoon bevond zich in de kamer naast de badkamer, de burger Bas kwam met bloed bevlekt uit de badkamer terug. De drie burgeressen liepen naar buiten om de wacht te roepen.
De burgeres Marat ijlde naar haar broeder en drukte haar hand op de wond, maar de ongelukkige ademde al niet meer; een groot mes lag op de plank over het bad, het was het wapen waarmee de moordenares de natie heeft beroofd van een van haar vertegenwoordigers.

Toelichting:

zijn zuster: Marat woonde samen met Simonne Evrard. Blijkbaar was het weinig bon ton om samen te wonen.

vouwen: Bas en de drie burgeressen waren bezig de krant L'Ami du Peuple te vouwen.


terug