De verhoren van Paty de Clam

Als op 14 oktober 1894 majoor Armand-Auguste-Ferdinand-Marie Mercier du Paty de Clam tot 'officier de police judiciaire' wordt benoemd, vat deze officier deze taak zeer serieus op. In een reeks verhoren probeert hij Alfred Dreyfus er toe te brengen zich zelf als de verrader kenbaar te maken. Daartoe laat hij hem een hele serie brieven schrijven die als bewijs moeten gaan dienen voor de overeenkomst tussen het handschrift van het bordereau en het handschrift van Dreyfus. Het levert allemaal bitter weinig op, zoals Paty du Clam ook zelf moet erkennen. Toch vindt hij dat er genoeg bewijsmateriaal is tegen Dreyfus om een Krijgsraad tegen Alfred te organiseren. Du Paty de Clam zal uiteindelijk een van de meest volhardende antidreyfusards blijken te zijn.

Bronnen:

Bron 1: Du Paty de Clam verhoort Dreyfus voor de vijfde keer, 24 oktober 1894

Bron 2: Du Paty de Clam verhoort Dreyfus voor de zesde keer, 24 oktober 1894

Bron 3: Du Paty de Clam verhoort Dreyfus voor de zevende keer, 24 oktober 1894

Bron 4: Bericht van majoor du Paty de Clam aan generaal de Boisdeffre, 29 oktober 1894

Bron 5: Majoor du Paty de Clam aan de minister, 31 oktober 1894

 

terug