De uitspraak van de krijgsraad, 22 december 1894

In naam van het Franse Volk heeft vandaag 22 december 1894 de eerste permanente krijgsraad van het militiare goevernement van Parijs na opheffing van het besloten karakter, in openbare zitting het volgende oordeel geveld:

Een enkele vraag werd aan de leden van de Krijgsraad voorgelegd:

Is Alfred Dreyfus, kapitein van het 14e artillerieregiment, officier bij de Generale Staf, gedetacheerd bij de Grote Generale Staf, schuldig in het jaar 1894 aan een vreemde mogendheid of aan diens vertegenwoordigers in Parijs een bepaald aantal geheime of vertrouwelijke documenten die de nationale defensie regarderen, geleverd te hebben? [...]

De stemmen werd volgens de wet beginnend met de laagste in rang afgegeven, en de president stemde als laatste; de Krijgsraad verklaart eenstemmig: "Ja, de beklaagde is schuldig."

Na kennisname van de bijdragen van de regeringscommissaris en na de voorlezing van het toepasselijke wetsartikel heeft de president opnieuw gestemd over de op te leggen straf, waarbij bij de laagste in rang begon en hij zelf als laatste zijn stem afgaf.

Alfred Dreyfus [...] werd eenstemmig veroordeeld tot levenslange verbanning naar een vestingsplaats. [...]

Kapitein Dreyfus werd van zijn rang ontheven verklaard en zijn degradatie tijdens de eerstkomende parade van het garnizoen van Parijs bevolen.

Hij verliest al zijn onderscheidingen en privileges en het recht om ooit nog de wapens te dragen.

Hij wordt veroordeeld tot betaling van de kosten aan de schatkist.

terug