De schriftexperts

Om met zekerheid het handschrift van het Dreyfus te koppelen aan het handschrift van het bordereau worden verschillende schriftexperts er bij gehaald. Van de vijf 'experts' zijn er drie die menen dat het handschrift van Dreyfus hetzelfde is als het handschrift van het bordereau. Voor de legerleiding is deze meerderheid voldoende bewijs voor het landverraad van Dreyfus. Hun mening hebben deze experts in rapporten vastgelegd, waarnaar hieronder verwezen wordt. Dreyfus zelf vindt vooral het werk van Betillon volstrekt onzinnig.

Bronnen:

Bron 1: De conclusie van Gobert

Bron 2: Onvoorwaardelijk, zonder hiaten, zonder voorbehoud

Bron 3: Mededeling van de schriftkundige Pelletier

Bron 4: Mededeling van de handschriftdeskundige Charavay

Bron 5: Mededeling van de handschriftdeskundige Teyssonnières

 

terug