Het petit bleu, maart/april 1896

Petit bleu of stadstelegram, samengesteld uit papiersnippers afkomstig uit de papiermand van Schwartzkoppen en geadresseerd aan Majoor Walsin-Esterhazy, echter niet verzonden, maart of april 1896.

Mijnheer, ik verwacht vooral een uitvoeriger verklaring dan die U mij onlangs met betrekking tot de nog hangende kwesties gegeven heeft. Ik verzoek U dus deze mij schriftelijk te geven, waarmee ik kan beoordelen of ik mijn betrekkingen met het huis R. nog kan handhaven of niet.

Get., C.t.

terug