Ontkenning van Duitse betrokkenheid afgegeven door het officiële persagenstschap Havas, 13 december 1894

Meerdere kranten blijven hardnekkig volledig valse inlichtingen publiceren over de affaire Dreyfus. Het is volstrekt onjuist [te beweren] dat de heer Von Münster een ander onderhoud heeft gehad met de heer Hanotaux dan om formeel te protesteren tegen de beschuldigingen die de Duitse ambassade betrekken in deze affaire.

Wij zijn evenzeer in staat te ontkennen dat de minister van Buitenlandse Zaken aan graaf Von Münster welk document of stuk dan ook heeft overhandigd van welke aard dit ook zou zijn, dat betrekking heeft hetzij op de Affaire Dreyfus, hetzij op spionage-gegevens.

terug