Graaf Münster aan Von Schwartzkoppen, 19 december 1898new.gif (26193 bytes)

Waarde Heer v. Schwartzkoppen!

Dreyfus zal U en ons niet verder compromitteren. Het geval-Picquart is erger, want dat is zoveel kritischer geworden, dat het op U kan aankomen. Of deze ongelukkige officier veroordeeld en wel tot 5 jaar gevangenisstraf of vrijgesproken kan worden, hangt mede van U af. Heeft U, zoals ik het volgens Uw gehele houding moet aannemen, dit petit bleu geschreven, dan kan ik als Uw vroegere meerdere verlangen, dat U mij dat openhartig zegt en mij niet zo misleidt als U het helaas in deze hele zaak gedaan heeft. Weet ik het zeker dan kan ik ervoor zorgen, dat wij niet verder in de zaak betrokken worden. Geef ik onder de roos toe, dat dit fatale bewijsstuk van U afkomstig is, dan is dat voldoende voor de verdediging en dat te meer, omdat de schriftgeleerden het schrift als het Uwe hebben herkend. Weigert U daarentegen elke verklaring, spreekt U echter bewust onwaarheid, dan mag U daarbij niet vergeten, dat het om de vrijheid en de toekomst van een officier handelt, dien U of hij Fransman is of Duitser, altijd als een kameraad moet beschouwen.

Mij heeft U door de hele zaak reeds in een alleronaangenaamste toestand gebracht, ik heb daar nu genoeg van, daarom moet ik een bondige verklaring verlangen.

Weet ik de waarheid dan bevind ik mij in een geheel andere toestand dan de tegenwoordige, waarin ik of als domkop moet optreden, die niet wist, wat zijn ondergeschikten deden, of als leugenaar! - Ik zal dan veel beslister kunnen optreden en zal er wel voor zorgen, dat geen officiële vragen tot ons en U gericht worden en weet wat mijn plicht als ambassadeur is. Ik hoop en verwacht dat U mij gelijk zult geven, als man van eer Uw plicht zult doen en open tegen mij zult zijn, dat kan en mag niemand U verbieden. Ik moet U dit zeggen en heb er het recht toe, want ik heb U voldoende bewezen, dat ik U Uw vroeger optreden tegen mij niet heb voorgehouden en hoe ik (op) het behoud onzer goede betrekkingen prijs stel.

Verzoek om antwoord door de volgende koerier, die zeer spoedig terugkeert.

Als steeds Uw

Münster

terug