Verklaring van Mercier voor de Krijgsraad van Rennes, 12 augustus 1899

Ik verzegelde de geheime documenten, die ik U meegedeeld heb, samen met het commentaar dat er op betrekking had, in een omslag, en stuurde deze de tweede dag, geloof ik, of in ieder geval's morgens de derde dag aan de voorzitter van de Krijgsraad. Ik liet hem zeggen, dat ik niet het recht had hem een uitdrukkelijk bevel te geven, maar dat ik hem een moreel bevel gaf de inhoud op mijn verantwoording aan de rechters mee te delen. Want ik was van mening dat de documenten ernstige redenen voor verdenking bevatten, waarvan de rechters beslist kennis moesten nemen.

terug