Generaal Mercier in een interview met de militaire redacteur van de Figaro, Charles Leser, 27 november 1894

Ik heb aan de minister-president en aan mijn collegae ministers de ernstig belastende mededelingen voorgelegd, die mij ter hand waren gesteld, en de arrestatie van kapitein Dreyfus werd onverwijld bevolen.

Men heeft over de zaak vele onnauwkeurigheden geschreven; met name werd beweerd dat kapitein Dreyfus geheime dokumenten aan de Italiaanse regering zou hebben aangeboden. Dat is een vergissing. Het is mij niet toegestaan meer hierover te zeggen omdat het onderzoek nog niet is afgesloten. Wat men evenwel kan publiceren, is dat de schuld van deze officier stellig juist is en dat hij burger-medeplichtigen heeft gehad.

In de grote generale staf weet men uit betrouwbare bron, dat Dreyfus sinds drie jaar met een vertegenwoordiger van een vreemde mogendheid in verbinding stond, en het gaat hierbij om noch ItaliŽ noch Oostenrijk. Ook al bezit men concrete bewijzen voor zijn schandelijke daden, men is er nog niet in geslaagd te bewijzen dat hij er voor betaald werd.

terug