Charles Maurras over Henry. Zijn vervalsing, een van de beste krijgshandelingen [...], Gazette de France, begin september 1898

De energieke plebejer heeft het document in het algemeen belang vervalst [...] Ons slechte, half protestantse opvoeding is niet in staat een dergelijke edele inborst juist in te schatten. Wij konden de kolonel niet de grootse begrafenisdienst bewijzen die wij zijn martelaarschap schuldig waren. Wij hebben over de boulevards zijn bebloede uniform en het bevlekte mes gedragen, zijn doodskist getoond en de lijkwade als een zwarte wimpel laten waaien. Het is een schande voor ons dat wij het niet hebben gedurfd [...] De vervalsing zal als een van de beste krijgshandelingen van de kolonel voortleven.

terug