Jean Jaurès pleit voor de doodstraf tegen Dreyfus, 25 december 1894

Kapitein Dreyfus, bij unanieme uitspraak veroordeeld wegens verraad, werd niet ter dood veroordeeld. En in het licht van deze uitspraak moet het land zien dat men zonder genade of medelijden eenvoudige soldaten fusilleert voor de kleinste losbandigheid of geweldpleging [...] Wij hebben de plicht ons af te vragen of het juist is dat indien afschuwelijke daden zoals die van kapitein Dreyfus zich herhalen, de rechtspraak van dit land voortaan ongewapend zou zijn.

terug