L'Intransigéant van 18 oktober 1898

Men zette alle leden van het Hof van Cassatie op een rij zoals de hansworsten in de strafgevangenissen. Een folteraar, die van te voren is geïnstrueerd, knippe hun eerst de oogleden af met een schaar[...] Wanneer men ze zo heeft behandeld zodat het onmogelijk is om de ogen te sluiten, dan stoppe men grote spinnen van het meest venijnige soort in notedoppen die men vervolgens over de oogbol drukt en die men zorgvuldig bevestigt met een stevig touw dat achter op het hoofd vastgeknoopt is. De uitgehongerde spinnen die niet erg kieskeurig in hun voedsel zijn knagen de oogappel en iris zo ver weg dat er niets anders overblijft dan een nietsziende holte. Vervolgens slepe men al deze afzichtelijke blinden naar de schandpaal voor het Paleis van Justitie, waar de misdaad is begaan, en men prikke op hun buik een opschrift met "Zie hier hoe la France haar verraders straft die haar proberen te verkopen aan de vijand!".

terug