Gobert over het bordereau, 17 december 1898

Op 17 december 1898 gaf de handschrift-expert van de Banque de France, Gobert de volgende verklaring tegenover het Hof van Cassatie over zijn ervaringen met de generaals:

De documenten werden mij door Generaal Gonse met goedvinden van het Ministerie van Oorlog en van Generaal de Boisdeffre ter hand gesteld. Ik nam deze mee naar huis. Toen mij het bordereau getoond werd, heb ik meteen verklaard: "Monsieur Général, iemand moet U een poets hebben gebakken, want het handschrift komt mij volkomen natuurlijk voor, en ik kan mij niet voorstellen, dat iemand een dergelijke mededeling in deze vorm heeft opgesteld. De anonieme brief heeft een beangstigende gelijkenis met de [valse] schriftuur van Norton."

De generaal gaf mij de verzekering, dat deze mogelijkheid uitgesloten was, vanwege de omstandigheden waaronder men het document had aangetroffen en aan het ministerie had overgedragen.

Ik wees hem er op, dat het handschrift in de brief regelmatig, uniform en volledig normaal was; dat dus niet een kunstmatig gevormd handschrift ter tafel lag. Ik benadrukte ook de opvallende onleesbaarheid van het handschrift van het document.

 

terug