De resten van het geheime dossier

De tekenaar Forain beschuldigt Reinach van verraad aan DuitslandTelegram - ongecodeerd - van de Generale Staf in Berlijn aan de militaire attaché Von Schwartzkoppen:

Zaken geen teken voor de generale staf.

2. Aantekening van Schwartzkoppen voor een mededeling

Twijfel bewijs brevet. Situatie gevaarlijk voor mij met een Franse officier. Niet persoonlijk de onderhandelingen leiden. Breng wat hij heeft. Absoluut Ge[...] Bureau des renseignements. Geen verband met het troependeel. Slechts betekenis als van het ministerie. Was al elders.

3. Panizzardi aan Schwartzkoppen

Ik heb juist aan kolonel Davignon geschreven, en ik vraag U derhalve met Uw vriend over de kwestie te spreken. Doet U het op zo'n manier dat Davignon er niets van te weten komt. Overigens zal hij U daarop niet antwoorden. Want men moet nooit tonen, dat een attaché zich om de ander bekommert.

4. Schwartzkoppen aan Panizzardi

Beste vriend, ik betreur het zeer U niet voor Uw vertrek gezien te hebben. Maar ik moest in acht dagen terug zijn. Hierbij gevoegd treft U twaalf plattegronden van versterkingen van Nice aan, die ce canaille D[...] mij gegeven voor U gegeven heeft.

Ik heb hem gezegd, dat U niet van plan bent, de relatie weer op te nemen. Hij beweerde dat er een misverstand geweest moet zijn; hij zou zijn best doen om U tevreden te stellen. Hij zegt dat hij de verkeerde kant op gegaan was en dat U niet kwaad op hem moet zijn. Ik antwoordde hem dat hij gek was en ik geloofde niet dat U de betrekkingen met hem moet herstellen.

Handelt U naar goeddunken. Tot ziens. Ik heb haast. Alexandrine.

5. Waarschijnlijk onderdeel van het geheime dossier van 1894

Telegram Panizzardi aan de Generale Staf te Rome van 2 december 1894. De ontcijferde - echte - tekst luidt:

Indien kapitein Dreyfus geen relaties met U heeft gehad, zou het goed zijn de ambassadeur een officieel dementi te laten uitbrengen om de commentaren in de pers tegemoet te treden.

6. De vervalsing van du Paty de Clam c.q. Mercier die aan de rechters werd voorgelegd, moet ongeveer zo geluid hebben:

Kapitein Dreyfus is gearresteerd. Het Ministerie van Oorlog heeft het bewijs van zijn banden met Duitsland. Alle voorzorgsmaatregelen zijn genomen.

7. De valse berichten van Guénée en Henry over spionage in het Ministerie van Oorlog.

Drie mededelingen aangetroffen onder het kopje: "Mondelinge mededelingen X." De X staat voor Markies de Val-Carlos. Deze schreef:

Ik moet U er aan herinneren, wat ik U al over de banden tussen Panizzardi en Schwartzkoppen heb gezegd. Vertelt U de heren van de spionagedienst, dat deze banden dagelijks nauwer lijken te worden en dat alles wat de een doet direct aan de ander wordt meegedeeld. U werkt samen. Zegt U dit majoor Henry, die aan de kolonel en aan de minister van Oorlog kan doorgeven. Het zou raadzaam zijn om de waakzaamheid te verdubbelen, want uit mijn laatste onderhoud met hem blijkt dat er in de État-Major een officier zit, die van alles prachtig op de hoogte is.

Speurt U hem op! Als ik de naam zou weten, zou ik hem U noemen.

Mededeling 2.:

U heeft een of meerdere wolven in Uw kudde. Zoek! Ik kan het U niet vaak genoeg zeggen. Ik ben van mijn zaak geheel zeker.

Mededeling 3. Henry rapporteert als volgt over zijn onderhoud met Val-Carlos:

Een officier van het Deuxième Bureau van de État-Major of van een officier die in maart of april er toebehoord heeft, hield Schwartzkoppen en Panizzardi op de hoogte. Ik wet wat ik zeg, maar ik ken de naam niet van de officier. Overigens in die ik hem zou kennen, zou ik hem niet zeggen.

 

 

terug