De vervalsing van Henry, 1 november 1896

Mijn beste vriend! Ik heb gelezen dat een afgevaardigde gaat interpelleren over Dreyfus. Als men in Rome om nieuwe verklaringen vraagt, zal ik zeggen nooit met deze Jood betrekkingen te hebben onderhouden. Dat is afgesproken [c'est entendu]. Als men u ondervraagt, zeg het gelijk zo, want het is niet nodig dat iemand ooit weet wat hem is overkomen. Alexandrine.

De Franse geheime dienst beschikte over een document waarin de Italiaanse militaire attaché Panizzardi een handleiding voor de Duitse militair attaché Von Schwartzkoppen heeft verworven. Dit document ligt ten grondslag aan de 'faux Henry'.

terug