L'Éclair zinspeelt op het bestaan van het geheime dossier, 10 september 1896

Indien de twijfel ten gunste van de verrader duidelijk moet worden, dan denkt men er zelfs in militaire kring over dat het raadzaam is om de puntjes op de i te zetten en zeer openhartig te erkennen op welke onweerlegbare basis de Krijgsraad zich heeft gebaseerd om de man tot verrader des vaderlands te bestempelen. Hij lijkt te zeer te profiteren van een onbegrijpelijk medelijden en van een twijfel die eerder ruimhartig dan scherpzinnig is.

terug