De conclusie van Gobert, 13 oktober 1894

Het handschrift in het anonieme document en in het vergelijkingsstuk zijn van precies hetzelfde type. De analyse van de details levert tamelijk belangrijke overeenkomsten op; maar tegelijkertijd toont het talrijke en belangrijke verschillen, waarmee men rekening moet houden. Onder deze omstandigheden - en in aanmerking genomen de snelheid van onderzoek die mij met grote klem verzocht is - geloof ik te moeten zeggen, dat de belastende anonieme brief door een ander persoon geschreven kan zijn dan door de verdachte.

 

Bronnen:

Bron 1: Gobert over het bordereau, 17 december 1898

 

terug