Georges Clemenceau velt in La Justice een streng oordeel, 25 december 1894

Hij heeft dus geen ouders, geen vrouw, geen kind, geen liefde voor iets, geen band met de mensheid of zelf maar met dieren. Hij heeft niets anders dan duivelse ziel, een verwerpelijke inborst.

terug