Het bordereau. In Le Matin in facsimilé afgedrukt op 10 november 1896

Niettegenstaande ik geen bericht heb ontvangen waaruit blijkt dat u mij wenst te spreken, zend ik u enige belangwekkende inlichtingen:

1. Een nota over het hydraulisch stootkussen van het 120 mm.-kanon en over de wijze waarop deze vuurmond zich houdt.

2. Een nota over de grenstroepen (volgens de nieuwe plannen zullen er enige wijzigingen worden aangebracht).

3. Een nota over de wijzigingen in de artillerieformaties.

4. Een nota over Madagascar.

5. Het voorlopig Vuurvoorschrift voor de Veldartillerie (14 maart 1894).

Laatstgenoemd document is bijzonder moeilijk te bemachtigen en ik heb het derhalve slechts enkele dagen tot mijn beschikking. Het ministerie heeft een vastgesteld aantal naar ieder korps gezonden en de korpsen zijn verantwoordelijk gesteld. Ieder officier moet zijn exemplaar na afloop van de manoeuvres weer inleveren.

Wanneer u dus wilt overnemen wat voor u van belang is, houdt het dan daarna onder u, dan kom ik het weer halen. Tenzij u wenst dat ik het kopieer en u een afschrift doe toekomen. Ik sta op het punt naar de manoeuvres te vertrekken.


terug