Onvoorwaardelijk, zonder hiaten, zonder voorbehoud

Uit de mededeling van Bertillon van 20 oktober 1894

[...] Zo heeft hij voor zichzelf van begin af aan de mogelijkheid gecreŽerd om protest aan te tekenen tegen de beschuldiging van vervalsing, dat wil zeggen dat het een met behulp van overtrekken van bepaalde woorden gemaakt document is, en om dit verdedigingsmiddel overtuigender te maken, heeft hij zijn mededeling op dun papier geschreven [...]

Daar komen ook enkele uitgesproken beverige schrifthalen uit voort, die mij op de eerste dag zo opgevallen waren. Het woord responsables is daar een goed voorbeeld van. Doordat hij bij het opschrijven van de beide laatste lettergrepen opzettelijk bibberde, zou hij kunnen zeggen: "Ziet, dat is bibberig, het is derhalve overgetrokken. Daarbij komt ook nog de omkering van de dubbele s. Het is een weloverwogen afwijking van een bij hem volstrekt vaste gewoonte [...]

Het bewijs is geleverd. Het is onomstotelijk. U weet, wat voor mening ik op de eerste dag was toegedaan. Deze is nu onvoorwaardelijk, zonder hiaten, zonder enig voorbehoud.


terug