Een ambtenaar van de prefectuur van politie geeft zijn mening, gepubliceerd in La France Militaire van 14 december 1894

Het is ongelooflijk dat de spionage dienst niet beter kan beargumenteren hoe zij in het bezit is gekomen van het dokument dat de basis voor de aanklacht vormt [...] De chef van deze dienst geeft in deze zaak blijk van een beklagenswaardige ongeschiktheid, want hij geeft niet alleen zijn organisatie en zijn agenten bloot, maar bovendien ook nog de minister zelf [...] Een complete ineenstorting was te voorzien, ik zou echter nooit hebben geloofd dat hij zich in zulk deerniswekkende omstandigheden zou bevinden. Wat is tenslotte de reden van dit schandaal? Een dokument van een dermate verdachte herkomst, dat een nieuwer en ongehoorder schandaal uit het schandaal dreigt te onstaan, dat men heeft verhuld; een dokument met een dergelijk omstreden betekenis - de handschriftdeskundigen kwamen tot geen enkele overeenstemming [...], dat men in het requisitoir gedwongen is, omdat men niets beters heeft te laten zien, een hele hoop vermoedens of bewijzen van morele aard aan te nemen. Dat allemaal maakt het overduidelijk op welke een onbekwame en domme manier de affaire aan het rollen werd gebracht.


terug