Rede van Wysjinskij voor de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties van 18 september 1947.

Bovendien is dit plan [het Marshallplan, mk] een poging om Europa in twee kampen te verdelen en om samen met Engeland en Frankrijk de vorming van een blok te bewerken, bestaande uit verschillende Europese landen, die de belangen van de democratische landen van Oost-Europa en in het bijzonder de belangen van de Sowjet Unie vijandig gezind zijn. Een belangrijk aspect van dit plan is de poging om de landen van Oost-Europa te confronteren met een blok van Westeuropese staten inclusief West-Duitsland. De bedoeling is gebruik te maken van West-Duitsland en de Duitse zware industrie (het Ruhrgebied) als één van de belangrijkste Europese bases voor de Amerikaanse expansie in Europa, zonder acht te slaan op nationale belangen van de landen die geleden hebben onder de Duitse agressie.


terug