Het U-2 incident

De Russische luchtmacht vernietigde opzettelijk een Amerikaans vliegtuig dat in de vroege morgen van 1 mei het Russische luchtruim zou binnengevlogen zijn. Toen Chroestsjov dit gisteren meedeelde in een vergadering van de Opperste Sovjet in Moskou, juichten de afgevaardigden en klapten zij in hun handen. De sovjetleider gaf daarna een verslag van de vernietiging van het Amerikaanse vliegtuig: 'Op 1 mei om 05.36 uur Moskoutijd stak een Amerikaans vliegtuig onze grens over en vloog het binnenland in. De minister van defensie rapporteerde deze daad van agressie onmiddellijk aan de regering. De reactie van de regering was: de aanvaller weet wat hem te wachten staat als hij het gebied van iemand anders binnendringt. Als zijn daad ongestraft blijft, zal hij tot nieuwe provocaties overgaan. Wij moeten ingrijpen. Schiet het vliegtuig neer. Die opdracht werd uitgevoerd: het vliegtuig werd neergeschoten'.

Bron: The Daily Telegraph, 6 mei 1960


terug