Spirit of Geneva

Het jaar 1955 markeerde het einde van een tienjarige periode van onzekerheid in Europa. Met de deelname van de BRD aan de NAVO en de oprichting van het Warschau-Pact in reactie daarop was de situatie in Europa redelijk gestabiliseerd mert uitzondering van Berlijn. Een zekere spanningsvermindering tussen de Sovjetunie en Verenigde Staten leek mogelijk. Tien jaar na Potsdam zou een nieuwe topconferentie worden belegd, ditmaal in Genève. Dulles - Secretary of State - had de president op het hart gebonden dat hij vooral niet lachend met Russische leiders op de foto zou moeten staan. Daarmee zou namelijk de indruk gewekt kunnen worden dat 'appeasement' plaats zou vinden. Ike glimlacht en men spreekt zelfs over de "spirit of Geneva". Zelfs bij terugkeer bleek de angst voor 'appeasement': het goot van de regen, maar Nixon - vice-president - mocht geen parapluie opsteken om elke verwijzing naar Chamberlains parapluie te vermijden. Overigens was de uitkomst van de conferentie nauwelijks van belang.


terug