De Slotakte van Helsinki, 1 augustus 1975

Deze verklaring vormde de uitkomst van de Conferentie over Veiligheid en Samenwerking in Europa (CVSE) waaraan 35 landen deelnamen.

De Slotakte van Helsinki vormde een program van actie op drie terreinen:

*    de veiligheid in Europa

*    samenwerking op het gebied van economie, wetenschap, technologie en milieu

*    samenwerking op humanitair en ander gebeid, zoals contacten tussen mensen.

In de akte werd bovendien vastgelegd dat het CVSE-proces moest worden voortgezet. In vervolgbijeenkomsten zouden de staten elkaars daden moeten toetsen aan de bepalelingen van de Slotakte en aan latere CVSE-documenten. Er zou gestreefd moeten worden naar verfijning en uitbreiding van de reeds gemaakte afspraken.

uit: Mulder, L., e.a., Historische gids van de 20e eeuw. 2200 namen, termen en begrippen. Apeldoorn, 1996.


terug