Fragment uit de brief van 29 februari 1964 van het Centrale Comité van de CPC aan het Centrale Comité van de CPSU

Hoewel de oude verdragen die betrekking hebben op de Russische grens ongelijke verdragen zijn, is de Chinese regering desondanks bereid deze te respecteren en ze te aanvaarden als basis voor een redelijke regeling van het Chinees-Russische grensgeschil.


terug