Bekendmaking van de inval in Tsjechoslowakije door Radio Praag, 20 augustus 1968

Aan het gehele volk van de socialistische republiek Tsjechoslowakije!

Gisteren op 20 augustus, omstreeks elf uur [negen uur Nederlandse tijd] hebben troepen van de Sowjet Unie, de Volksrepubliek Polen, de Duitse Democratische Republiek, de Volksrepubliek Hongarije en de Volksrepubliek Bulgarije de grenzen van de socialistische republiek Tsjechoslowakije overschreden.

Het presidium van het Centrale Comité van de Tsjechoslowaakse communistische partij beschouwt deze daad als strijdig, niet alleen met de fundamentele principes van de betrekkingen tussen socialistische landen, maar ook met de principes van het internationale recht.

praag68.jpg (116679 bytes)

terug