Over de opheffing van de COMINFORM en de politiek van vreedzame coŽxistentie

Voor het eerst in de geschiedenis, is - aldus de Pravda - 'een mogelijkheid ontstaan om - door de verenigde pogingen van de vredelievende staten en volkeren - nieuwe oorlogen en imperialistische agressie te voorkomen, ondanks het bestaan van het kapitalisme met zijn onafscheidelijk gevaar voor oorlogszuchtige conflicten en botsingen.

Nieuwe perspectieven hebben zich ook geopend voor de overgang van verschillende landen naar het socialisme, met inbegrip van de mogelijkheid om in een aantal landen de omvorming van de kapitalistische maatschappij in een socialistische tot stand te brengen langs parlementaire weg'.

Bron: Keesings Historisch Archief, april 1956


terug