Stalin over de onvermijdelijkheid van oorlogen, februari 1946

Het zou onjuist zijn te menen, dat de Tweede Wereldoorlog een toevallige gebeurtenis was of het resultaat van deze of gene staatsman, ook al werden er ongetwijfeld vergissingen begaan. In werkelijkheid was de oorlog het onvermijdelijke resultaat van de ontwikkeling van de economische en politieke krachten in de wereld op grondslag van het huidige monopoliekapitalisme. De marxisten hebben bij herhaling gesteld, dat het kapitalistische economische wereldsysteem de elementen in zich heeft van een algemene crisis en van gewapende conflicten en dat bijgevolg het wereldkapitalisme zich in onze tijd ontwikkelt, niet volgens een gelijkmatig en evenwichtig proces, maar langs de weg van crises en militaire catastrofen.


terug