NSC-68

Naar aanleiding van de communistische winst in de burgeroorlog in China en het aan de macht komen van Mao gaf Truman in 1950 de opdracht de gehele Amerikaanse veiligheidspolitiek aan een onderzoek te onderwerpen.

Paul H. Nitze - de opvolger van Kennan als directeur van de Policy Planning Staff - bereidde een rapport voor ten behoeve van de National Security Council. In april 1950 verscheen dit onder de titel NSC-68.

In het rapport wordt zeer nadrukkelijk gesteld dat de Sovjetunie een onvoorstelbare bedreiging vormde. De SU zou als het gebruik kan maken van al zijn mogelijkheden, in staat geacht worden een verrassingsaanval op de VS uit te kunnen voeren. Was Trumans containmentpolicy nog een vooral politiek verwoorde doctrine, in NSC-68 wordt containment een nadrukkelijk militair concept. Diplomatiek ging de prullenbak in. Het zero-sum denken stond voorop: alles wat winst voor de SU zou kunnen zijn, betekende automatisch verlies voor de VS, ja zelfs ging dit zover dat zelfs gedachten in de richting van 'verlies' voor de VS voldoende waren om een optreden te rechtvaardigen. "De veiligheid van de Verenigde Staten bleek samen te vallen met de veiligheid van de wereld." (M. van Rossem). Om een adequaat weerwoord op de Sovjetdreiging te hebben zou een verdrievoudiging van het defensiebudget tot 50 miljard dollar volstaan (voor 1950 een gigantisch bedrag). Het zou zelfs betaald kunnen worden uit de groei van de Amerikaanse economie, waardoor geen belastingverhogingen nodig waren. Het leek een irreŽel voorstel, zodat Truman besloot de aanbevelingen geheim te houden - tot de Korea-oorlog uitbrak. Hierna werd de containment-policy voor AziŽ van toepassing verklaard: de Zevende Vloot zou gaan patrouilleren voor de Chinese kust bij Formosa en de Fransen zouden steun krijgen tegen de Vietminh. Voorlopig zag Eisenhower nog af van directe betrokkenheid bij het conflict in ZO.-AziŽ.


terug