George F. Kennan in het zgnde. Long Telegram naar Washington in februari 1946 over de Russische zienswijze van de internationale politiek

Samenvattend: we hebben hier te doen met een politieke macht die fanatiek hecht aan het geloof, dat er met de Verenigde Staten geen blijvende vorm van samenleven kan bestaan, dat heet wenselijk en noodzakelijk is de innerlijke harmonie van onze samenleving te verstoren, onze traditionele manier van leven te vernietigen en het internationale gezag van onze staat te breken, wil de Sovjet-macht zich veilig voelen. (...) Daar komt bij, dat de Sovjetunie voor de be´nvloeding van andere landen de beschikking heeft over een goed functionerend en wijdverbreid apparaat, een apparaat van verbazingwekkende soepelheid en veelzijdigheid, geleid door mensen wier ervaring en bekwaamheid in ondergrondse technieken vermoedelijk zonder weerga zijn in de geschiedenis


terug