Kennedy aan Chroesjtsjow, 28 oktober 1962

... Ik geloof dat wij prioriteit moeten geven aan kwesties die verband houden met de verspreiding van atoomwapens op aarde en in de ruimte, en aan pogingen tot uitbanning van atoomproeven. Maar ook dienen wij hard te werken opm na te gaan of wij het eens kunnen worden over een spoedige datum. De regering der Verenigde Staten is bereid tot een zeer spoedige bespreking van deze vraagstukken, in en constructieve geest, te Genève of elders.


terug