'Waarnemer' in het Cominformblad 'Voor een duurzame Vrede voor Volksdemocratie, december 1954

De corrupte inktkoelies en commentatoren trachten de atoomhysterie nog meer aan te wakkeren en schrijven daarom lofliederen op de atoombom, roemen de 'nieuwe strategie van de Atlantische organisatie' en een 'nieuw gebruik' van atoomkracht. Wat is het wezen van deze 'nieuwe strategie' en dit 'nieuwe gebruik'? Het wezen bestaat daaruit, dat de deelnemers aan het agressieve Noordatlantische blok openlijk koers hebben genomen op de voorbereiding van de atoomoorlog. Deze koers verscherpt de internationale situatie; zij is tegen de vredelievende volkeren, tegen de gehele moderne beschaving gericht.

Jouw beurt, Joe....

Prent naar aanleiding van de oprichting van de NAVO


terug