De eerste ontploffing van de atoom- en waterstofbom per land

A-Bom H-Bom
U.S.A 1945 1952
U.S.S.R. 1949 1955
Gr. BrittanniŽ 1952 1957
Frankrijk 1960 1968
Volksrep. China 1964 1967
terug