Dulles in april 1956

Het eerste na-oorlogse decennium werd gekenmerkt door twee sterk contrasterende tendenzen. In die delen van de wereld, waar het Westen op politiek gebied de toon aangaf, gedijde de vrijheid en breidde de politieke onafhankelijkheid zich verder uit.

Anderzijds, in datzelfde tijdvak heeft het communistische despotisme, ... door agressie zijn heerschappij uitgebreid tot bijna 700 miljoen mensen die eens 13 onafhankelijke volken vormden.

Tegenover de agressieve dreiging werden de eigen geschillen van de vrije volken naar de achtergrond teruggedrongen. Aangezien zij met het oog op het veto-recht van de Sowjets niet op de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties konden vertrouwen, riepen zij hun eigen apparaat van collectieve veiligheid in het leven.


terug