Destalinisatierede van Chroesjtsjov, 26 februari 1956


Kameraden! De persoonscultus heeft zulke monsterieuze afmetingen aangenomen, omdat Stalin zelf alle denkbare methoden aanwendde die konden dienen voor de verheerlijking van zijn eigen persoon.
Een van de meest karakteristieke voorbeelden van Stalins zelfverheerlijking en van zijn gemis aan bescheidenheid is de verschijning van zijn Beknopte biografie, in 1948 gepubliceerd. Dit boek is een toonbeeld van de meest leiderlijke vleierij, een voorbeeld van een man die zichzelf tot een godheid verheft en van zichzelf een legende van onfeilbaarheid maakt.


terug