De Potsdam Conferentie in juli 1945 onthulde een duidelijke afkoeling tussen de partners. De belangrijkste afgevaardigden waren Stalin, Truman en Churchill (vervangen door Clement Attlee die premier werd van Engeland na de verkiezingsoverwinning van de Labourpartij). De oorlog met Duitsland was voorbij, maar er was nog geen overeenkomst gesloten over de toekomst van Duitsland op de lange termijn, behalve wat al te Jalta was besloten. [...]
Truman en Churchill waren bovendien ge´rriteerd doordat het deel van Duitsland ten oosten van de Oder en de Neisse Linie door de Russische troepen bezet was en derhalve werd bestuurd door de pro-communistische regering, die zo'n vijf miljoen Duitsers die daar woonden verbannen heeft; dit was niet overeengekomen te Jalta! Truman heeft Stalin niet ge´nformeerd over de aard van de atoombom, hoewel Churchill er gedurende de conferentie wel over werd ge´nformeerd. Enkele dagen nadat de conferentie beŰindigd werd, werden de bommen geworpen en vond de oorlog een snel einde op 10 augustus.

Uit: Dat is geschiedenis. Werkgroep Implementatie Eindexamen Geschiedenis. Baar, 2000, p.76