Cominform

Communistisch Informatiebureau.
Het Cominform werd opgericht na een conferentie van communistische partijen in september 1947.
Het Cominform was een samenwerkingsverband van de communistische partijen in Oost-Europa , Frankrijk en ItaliŽ. Het was tevens de opvolger van de Komintern die in 1943 was opgeheven.
De belangrijkste taak van de Cominform was het coŲrdineren van activiteiten en uitwisselen van ervaringen van de aangesloten partijen, maar in feite camoufleerde deze omschrijving de bestaande praktijk, namelijk dat Moskou de andere communistische partijen het beleid voorschreef.
In 1956 werd het Cominform opgeheven, deels als een gebaar van hernieuwde vriendschap met JoegoslaviŽ, deels om de verhoudingen met het Westen de verbeteren.


terug