Koude Oorlog. Een definitie

Naam voor de tegenstellingen na de Tweede Wereldoorlog tussen het kapitalistische, democratische Westen en de communistische wereld, vertegenwoordigd door de Sovjetunie. Pogingen om de eigen invloedssfeer uit te breiden en wederzijds wantrouwen leidden vooral in de jaren vijftig tot grote spanningen in de wereldpolitiek en tot een wapenwedloop.

De Koreaanse Oorlog, de bouw van de Berlijnse Muur (1961) en de Cubacrisis (1962) houden rechtstreeks verband met de Koude Oorlog. Sinds het optreden van Gorbatsjov in de Sovjetunie na 1985 en de ontmanteling van het Warschaupact acht men de Koude Oorlog beŽindigd.

Uit: Kohnstamm, G.A. & H.C. Cassee (red.), Het Cultureel Woordenboek. Encyclopedie van de algemene ontwikkeling. Baarn, 1992, p. 64.


 

terug