Chroestsjov op de 21e partijdag van de Russische communistische partij over de mogelijkheid van disengagement, januari 1959

Wij stellen voor te beginnen met een geleidelijk vermindering van buitenlandse troepen in Duitsland of nog liever met deze daar volledig weg te halen. Wij zijn voorstander van het doen ontstaan van een 'niemandsland', ontdaan van troepen. Hoe verder deze van elkaar verwijderd worden des te meer garanties zullen er zijn tegen het risico van botsingen en conflicten. De Sovjet-Unie is bereid haar troepen terug te trekken niet alleen uit Duitsland maar ook uit Polen en Hongarije, waar deze zich krachtens het verdrag van Warschau bevinden, indien alle andere landen die bij de NATO zijn aangesloten hun troepen binnen hun grenzen terugtrekken en hun in andere landen gelegen bases ontruimen.

De Sovjet-Unie ondersteunt het plan van de regering van de volksrepubliek Polen om in Europa een 'atoom-vrije-zone' in te stellen en in deze zone de conventionele wapens te beperken.


terug