Uittreksel uit de 25 punten door Peking aan Moskou gestuurd, 1963

Het Chinese communisme is overtuigd van de leer van Marx, waarbij Mao er van uit ging dat Marx ideeŽn ook van toepassing zijn op een agrarisch land als China. Loslaten van het marxisme is loslaten van de revolutionaire pretenties van het communisme. Vandaar dat Mao de Sovjet Unie er van beschuldigde de leer van Marx te vervalsen en revisionisme - een ernstiger belediging is er bijna niet in de communistische wereld - te verbreiden.

Het is een universele wet van de klassenstrijd dat een heersen de klasse nooit vrijwillig afstand van de macht zal doen. Er is dan ook geen enkel historische precedent aan te wijzen van een vreedzame overgang van kapitalisme naar socialisme. Daarom kan men van die vreedzame overgang onmogelijk een nieuw algemeen strategisch beginsel voor de communistische beweging maken.
De vreedzame coŽxistentie kan nooit de plaats innemen van de revolutionaire strijd der volken en tot het algemene richtsnoer van de buitenlandse politiek der socialistische landen worden gemaakt, zonder verraad te plegen aan de belangen van de onderdrukte volken en klassen. Het socialisme kan slechts bereikt worden langs de weg van de proletarische revolutie en de dictatuur van het proletariaat.
Laatst bijgewerkt: 27 september 2010