Blokkade van Berlijn, 1948-1949nieuw-8.jpg (466072 bytes)

Berlijn ligt in de Russische bezettingszone van Duitsland. In economisch opzicht vormt het daarvan een onderdeel. Nu de militaire autoriteiten van de Verenigde Staten, Engeland en Frankrijk de overeenkomst betreffende de controle op Duitsland geschonden hebben, d.w.z. nu zij zichzelf beroofd hebben van het recht deel uit te maken van het gezamenlijk beheer van Berlijn, komt alleen aan het militaire gezag van de Sovjet Unie de wettelijke bezettingsbevoegdheid toe.

bron: Sovjet krant, 24 juni 1948

blokberlijn.jpg (45047 bytes)

Westerse visies op de blokkade van Berlijn.

terug