Kennedy, John F. (1917-1963)

 

De eerste Rooms-katholieke president die dankzij een zeer goed geregisseerde verkiezingscampagne, het hoogste ambt van de VS in de wacht sleept in januari 1961. In tegenstelling tot zijn voorganger Ike Eisenhower was Kennedy een man met een duidelijke visie: de Verenigde Staten waren de laatste hoop voor de mensheid. Het leiderschap van de Verenigde Staten in de wereld zou voor allen welvaart en geluk brengen. Dit betekende dat Kennedy ook in de buitenlandse politiek zich actiever wenste op te stellen. In militair politiek opzicht laat hij zich adviseren door Robert McNamara. Deze bepleit een grootscheepse uitbreiding van het aantal ICBM's: van 200 onder Eisenhower naar 1000 in 1967. De NSC-68 krijgt nu echt militair vorm, waarbij niet alleen nucleaire bewapening werd opgevoerd maar ook de conventionele waaronder guerilla eenheden (de beruchte Green Berets). Het was zelfs enige tijd bon ton om de werken van Mao over guerilla te lezen. Blijkbaar appelleerde dit aan een romantisch Rambo-achtig beeld van de Amerikaanse soldaat in gevecht gewikkeld met het kwaad. Al deze maatregelen moesten leiden tot een politiek van "flexible response".

Interessant is in dit verband na te gaan hoe de Russen reageerden op deze versterking van de wapenwedloop. Chroesjtsjov besefte terdege dat hij niet in staat zou zijn om de Verenigde Staten met ICBM's te overtroeven. Daarom zocht hij zijn toevlucht in de vergroting van het explosieve tonnage. In augustus 1961 kondigde hij aan dat de SU het moratorium op bovengrondse kernproeven brak. Er vonden een serie tests plaats, waarbij met de grootste explosie een bom tot ontploffing werd gebracht die 58 megaton explosieve kracht bevatte, vergelijkbaar met 3000 x Hiroshima.

Kennedy wist dat de Verenigde Staten de wapenwedloop niet verliezen kon, maar moest toch iets doen, hoewel hij enigszins beducht was voor de fall-out bij bovengrondse proeven. Uiteindelijk doet hij toch mee aan de bovengrondse proeven en laat in april 1962 een dertigtal tests doen. Chroesjtsjov raakt aardig gefrustreerd en kiest dan voor de oplossing van het bouwen van een raketinstallatie op Cuba.


terug