Directive of the United States Joint Chiefs of Staff to the Commander in Chief of the United States forces of occupation regarding the military government of Germany (april 1945)

De Duitsers moeten er van doordrongen worden dat de niets ontziende oorlogvoering van Duitsland en de fanatieke tegenstand van de Nazi's de Duitse economie hebben vernietigd en chaos en ellende onvermijdelijk hebben gemaakt. Ook moeten de Duitsers beseffen dat zij de verantwoordelijkheid voor wat zij zichzelf hebben aangedaan, niet kunnen ontlopen.

Duitsland zal niet bezet worden met het oogmerk van bevrijding, maar als een verslagen vijandelijke natie. Uw doelstelling is niet onderdrukking, maar bezetting van Duitsland om bepaalde belangrijke Geallieerde doelstellingen te verwezenlijken. In de uitvoering van de bezetting en het bestuur dient U rechtvaardig te zijn, maar tevens vastberaden en gereserveerd. U dient kameraadschappelijke omgang met de Duitse autoriteiten en bevolking ten sterkste tegen te gaan.

De belangrijkste doelstelling van de Geallieerden is, te voorkomen dat Duitsland ooit weer een bedreiging wordt voor de wereldvrede. essentiŽle maatregelen om deze doelstelling te bereiken zijn de uitroeiing van het nazisme en militarisme in al hun vormen, de onmiddellijke arrestatie van oorlogsmisdadigers ter bestraffing, de industriŽle ontwapening en demilitarisatie van Duitsland, samen met een voortdurende controle over het Duitse vermogen tot oorlogvoering, en voorbereiding voor een reconstructie te zijner tijd van de Duitse politiek op democratische grondslag.


terug